การจัดส่งสินค้า

1577 Home Shopping จัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย อีกทั้งเรายังจัดส่งสินค้าให้ฟรี (เฉพาะภายในประเทศไทย) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือราคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า โดยการจัดส่งสินค้าของเรา จะจัดส่งโดย พนักงานขนส่งจากบริษัท 1577 Home Shopping / บริษัทขนส่งเอกชน Kerry Express DHL และไปรษณีย์ไทย โดยขึ้นอยู่กับแต่ล่ะพื้นที่ ที่ให้บริการ อีกทั้งเรายังมีบริการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยคำนวณค่าขนส่งตามน้ำหนักจริงของสินค้า

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และชลบุรี จัดส่งโดย 1577 Express Delivery ระยะเวลาในการจัดส่ง 1 วัน

 • กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (นนทบุรี / สมุทรปราการ / ปทุมธานี)
 • สมุทรปราการ
  ยกเว้น ต.บ้านระกาศ / ต.บางพลีน้อย / ต.คลองนิยมยาตรา / ต.คลองสวน / ต.เปร็ง / ต.คลองด่าน หมู่ 1,2,3 / ต.บางบ่อ หมู่อื่น ที่ไม่ใช่หมู่ 1,2,3 จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย
 • ปทุมธานี
  ยกเว้น อ.ธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา คลอง 14 เป็นต้นไป จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย
 • ชลบุรี
  ยกเว้น เกาะล้าน / เกาะสีชัง จัดส่งภายใน 3 วัน

ต่างจังหวัด จัดส่งโดย บริษัทขนส่งเอกชน Kerry Express DHL และ ไปรษณีย์ไทย ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-5 วัน

จัดส่งสินค้าต่างประเทศ โดย ไปรษณีย์ไทยระหว่างประเทศ ระยะเวลาในการจัดส่ง 7-15 วัน

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า กรณีจัดส่งไปยังต่างประเทศ
 • ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าแจ้ง ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ที่ให้จัดส่งที่ต่างประเทศ (โดยละเอียด) / รายการสินค้าที่ต้องการ และจำนวน โดยแจ้งเข้ามาได้ที่ โทร. +662 290 3939 / email : info@1577shop.co.th / Line ID : @1577shop และ Facebook : facebook.com/1577shop
 • ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบค่าขนส่ง และแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระ ไปยังช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา
 • ขั้นตอนที่ 3 เมื่อลูกค้าโอนเงินชำระเข้ามาเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมายังเจ้าหน้าที่อีกครั้ง และกรุณาเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
 • ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดเงินที่ชำระเข้ามา และจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมทั้งแจ้งเลขติดตามสินค้า (Tracking No.) ให้ลูกค้าทราบ
*ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า นับตั้งแต่วันที่ยืนยันการสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่ หากท่านยังไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ 1577 / email : info@1577shop.co.th / Line ID : @1577shop และ Facebook : facebook.com/1577shop