เงื่อนไขรับประกันสินค้า

1577 Home Shopping มีกระบวนการในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยต้องได้รับการรับรองจาก องค์การอาหารและยา เท่านั้น! ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายภายใต้ 1577 Home Shopping ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพ และความปลอดภัย อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำ และปรึกษา เกี่ยวกับสุขภาพ และการใช้ผลิตภัณฑ์

นโยบายการรับประกันสินค้า และบริการ

  • เมื่อลูกค้าได้รับและทำการตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าได้รับสินค้าไม่ครบตามที่สั่งซื้อ ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและส่งสินค้าเพิ่มไปให้ครบตามจำนวนโดยเร็วที่สุด
  • หากลูกค้าได้รับสินค้าชำรุดหรือเสียหายจากการขนส่ง ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยเร็วที่สุด
  • หากลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า ทางบริษัทยินดีให้การดูแลและให้คำปรึกษา แก่ลูกค้าในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้น